Advies en training betreffende veiligheid van producten, machines en arbeidsmiddelen.

- Met uitgebreide kennis van de (Europese) regelgeving en normen en technische kennis over de constructie van producten, machines en arbeidsmiddelen.

- Geven wij advies en begeleiding bij het praktisch toepassen van (Europese) regelgeving en normen op een product, machine en/of arbeidsmiddel.

- En cursussen en trainingen om anderen te leren de regelgeving te begrijpen en toepassen, zodat een bedrijf in de toekomst onafhankelijk is van adviseurs.

Wie zijn wij

Ir. P. Hoogerkamp


Met zijn uitgebreide kennis van de Machinerichtlijn en aanverwante regelgeving en jarenlange ervaring als ingenieur, adviseur en instructeur is Hoogerkamp een prominent deskundige op het gebied van machine -en productveiligheid.

Constructeur : Door jarenlange ervaring met multidisciplinaire ontwikkeling van producten en machines als ingenieur kan Hoogerkamp veiligheid in het juiste perspectief plaatsen door eveneens rekening te houden met overige aspecten zoals; functionele eisen, kostprijs en doorlooptijd. Ook complexe producten, waarbij een mix van werktuigbouw, elektronica, informatica, ergonomie en materialen een rol speelt, kunnen worden beoordeeld.

Adviseur : Hoogerkamp heeft zitting in verschillende werkgroepen die zich bezighouden met risicobeoordeling, ergonomie, veiligheidsafstanden, veiligheids- gerelateerde besturingen, elektrische veiligheid, algemene machineveiligheid en gebruikersinformatie. En is actief in verschillende commissies van de ISO, CEN en NEN. Hierdoor is hij direct betrokken bij de initiatie, totstandkoming en wijziging van diverse normen die in het kader van de Machinerichtlijn zijn/worden opgesteld.

Daarnaast heeft hij een uitgebreid netwerk van relaties in binnen- en buitenland om ook tot in detail op uw vragen antwoord te kunnen geven.

Instructeur : Hoogerkamp geeft tijdens het proces training aan het bedrijf zodat het in het vervolg zelf de regelgeving kan toepassen. Ook geeft hij regelmatig lezingen en cursussen over zijn vakgebied. Daarnaast heeft hij verschillende naslagwerken/boeken geschreven over o.a. de machinerichtlijn en hoe deze praktisch toe te passen.

Hoogerkamp is geassocieerd lid van Delta Pi

Hoogerkamp word bijgestaan in zijn werk door:
Ing. Simone Koetsier
Ir. Simon Boelens MBM

Software

Mecid heeft enkele softwareproducten ontwikkeld. Voor meer informatie of het verkrijgen van de software neem contact met ons op.

ReqWorks

Software waarmee u controleert en rapporteert of een product voldoet aan de eisen van de "nieuwe" Machinerichtlijn.

Met ReqWorks controleert u of een product voldoet aan de eisen uit de Machinerichtlijn en rapporteert u de bevindingen overzichtelijk in op maat gemaakte rapportages. ReqWorks biedt structuur en overzicht. Met behulp van het ingebouwde "stoplichtmodel" is probleemloos vast te stellen waar eventuele knelpunten zich bevinden. De door de gebruiker zelf in te stellen diepgang van de controle maakt een efficiënte beoordeling mogelijk.

- Instelbare diepgang van beoordeling. Per eis zijn meerdere niveaus van diepgang beschikbaar.
- De unieke "documentweergave" zorgt ervoor dat de eisen in de context van richtlijntekst kunnen worden beoordeeld.
- De beoordeling van de eisen kunnen worden voorzien van een tekstuele toelichting, afbeeldingen en referentie naar documenten.
- Uitleg en ondersteuning per controlepunt.
- Rapportages kunnen direct worden afgedrukt of als Word, PDF, etc. opgeslagen worden.
- Rapportages kunnen volledig op maat worden gemaakt door gebruik te maken van sjablonen

Download de trialversie

ecDeclare

Verklaringen van overeenkomst voor een product maken die voldoet aan de "nieuwe" Machinerichtlijn.

ecDeclare is eenvoudig in gebruik en vereist geen uitgebreide achtergrondkennis.

Met ecDeclare maakt u in een aantal eenvoudige stappen een EG-verklaring van overeenstemming of een Inbouwverklaring betreffende niet voltooide machines in het kader van de Machinerichtlijn (2006/42/EG).

Met ecDeclare maakt u in een handomdraai verklaringen in diverse Europese talen die op maat voor u product zijn gemaakt. U wordt hierbij geholpen door ingebouwde lijsten met Europese normen, uitgebreide hulpvelden, vertalingen van standaard teksten in de grote Europese talen en diverse uitvoermogelijkheden.

Met ecDeclare stelt u een verklaring op door het doorlopen van 4 eenvoudige stappen:
- Voer de benodigde gegevens in.
- Vertaal waar nodig de product specifieke gegevens.
- Genereer de verklaring.
- Controleer en ondertekenen de verklaring.

Download de trialversie

LabelGen

Maak professionele veiligheidsetiketten.
Software om zelf veiligheids-etiketten te ontwerpen en te printen.

- Ontwerp veiligheidsetiketten volgens de principes van de ISO 3864 serie of SEMI S1-0701.
- CLP-etiketten worden vormgegeven volgens de principes van de Europese 'CLP-regelgeving' (Verordening 1272/2008).
- Bevat bibliotheek met meer dan 120 veiligheidssymbolen, waaronder symbolen uit de normen ISO 7010 en NEN 3011.
- Bevat voor CLP-etiketten een bibliotheek met de gevarenpictogrammen, zoals zijn beschreven in de 'CLP-regelgeving'.
- Bevat meer dan 40 lay-outs, waaronder voor veiligheidsetiketten diverse lay-outs beschreven in ISO 3864-2 en SEMI S1-0701 en voor CLP-etiketten diverse lay-outs beschreven in de Europese 'CLP-regelgeving'.
- Etiketten kunnen in meerdere talen worden gemaakt. LabelGen bevat voor veiligheidsetiketten vertalingen van de signaalwoorden in 15 talen en voor CLP-etiketten vertalingen van standaard gevaarsaanduidingen, veiligheidsaanbevelingen en aanvullende informatie in alle talen van de Europese Unie.
- Veiligheidsetiketten zijn uit te printen, kunnen op het klembord worden geplaatst of als afbeelding worden opgeslagen.

Download de trialversie

onSketch

Zeg meer met uw afbeeldingen.
Bewerken van afbeeldingen voor handleidingen, rapporten en verslagen.

Wanneer u handleidingen, rapporten, dossiers of verslagen maakt, wilt u gebruik maken van afbeeldingen om uw punt te illustreren.

Afbeeldingen gemaakt met een digitale camera moeten hiervoor vaak worden verkleind en voorzien van aanduidingen zoals pijlen, teksten, nummers en legenda. onSketch is specifiek ontwikkeld om een afbeelding snel en eenvoudig om te zetten in een illustratie voor gebruik in uw document.

De belangrijkste mogelijkheden van onSketch zijn:
- Afbeelding verkleinen voor gebruik in illustratie.
- Pijlen en teksten aan illustratie toevoegen.
- Automatisch-genummerde labels aan illustratie toevoegen.
- Eenvoudig een legenda aan illustratie toevoegen.
- Illustratie uitprinten, op klembord plaatsen of als afbeelding opslaan.
- Uw project bewaren voor later gebruik.

Download de trialversie

Contact

Telefoon
+31 (0) 575 502192

Adres
MECID BV
Hoflaan 6
7383 CC Voorst (gemeente Voorst)
Vind ons via google maps

E-mail
contact-anti-bot-bit@mecid.nlKvK 08060697